Lưu ý dành cho du học sinh Hàn Quốc về Việt Nam tránh dịch
  • March 18, 2020
  • 279 Views

Hiện tại tình hình dịch bệnh do Virus Corona vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất nhập cảnh. Đối với những trường hợp du học sinh từ Hàn Quốc đã trở về Việt Nam để tránh dịch cần chú ý: Nếu hết hạn Visa cần  làm…

xem chi tiết
Danh sách trường đại học Hàn Quốc có tỷ lệ học sinh cư trú bất hợp pháp dưới 1%
  • March 13, 2020
  • 555 Views

Danh sách trường đại học Hàn Quốc có tỷ lệ học sinh cư trú bất hợp pháp dưới 1%. Áp dụng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Xem chi tiết tại link: 2019년 교육국제화역량인증 최종(1% 미만대 포함)

xem chi tiết